Author Archives: ADMIN

Uproszczona księgowość – korzyści? – Wady

Uproszczona księgowość – jakie korzyści? – Wady

Korzystając z księgowości uproszczonej, spółka komandytowa może zrezygnować m.in. ze sporządzania informacji dodatkowej – wystarczy wtedy informacja uzupełniająca do bilansu. Zarówno bilans, jak i rachunek zysków i strat, sprowadza się w księgowości uproszczonej do kilku pozycji – jest to duży skrut, co przekłada się także na niższe koszty obsługi księgowej. Zobacz: znany-ksiegowy.pl

Spółka komandytowa a podatek dochodowy – Zalety

Biuro Rachunkowe przypomina również, że płatnikiem podatku dochodowego nie jest spółka komandytowa, tylko jej wspólnicy. Mimo to spółka komandytowa zobligowana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych.  Zarówno przychody, jak i koszty spółki komandytowej są dzielone pomiędzy wspólników w dokładnie takim samym stopniu, w jaki mają oni udział w zyskach i stratach spółki.


www.Znany-Ksiegowy.pl – dowiedz się więcej! 

Chcesz wiedzieć więcej o meandarach księgowości w spółkach komandytowych? Masz pytania lub wątpliwości? Zachęcamy do kontaktu z nami. Nasz doświadczony zespół księgowy jest do Twojej dyspozycji. 

Biuro księgowe – Dlaczego my

Biuro księgowe – Dlaczego my?

Nasza Firma chciałaby porozmawiać o tym, jak możemy pomóc waszej twojej firmie i dlaczego tak dużo właścicieli firm ceni nasze usługi oraz pomóc. Nasi Biegli Księgowi w Polsce realizuja osobistą obsługę rachunkowości z regularnym kontaktem z klientem, dzięki czemu budujemy z Tobą dobre relacje oraz długotrwałe relacje.

Usługi księgowe Katowice

Audyt i rozliczenia

Jesteśmy biegłymi rewidentami  zlokalizowana w Katowicach oraz posiadamy wysokie wykształcenie w doradzaniu biznesu naszych klientów, ścisłej współpracy z klientaki i wykonywaniu zadań audytowych i księgowych w uzgodnionych ramach czasowych.


Rozwiązania księgowe online w chmurze

Jesteśmy akredytowanymi partnerami Platinum z oprogramowaniem Accounting, aby dostarczać naszym klientom internetowe rozwiązania księgowe w chmurze do zgromadzenia dokumentacji księgowej, w tym usługi rachunkowe, deklaracje VAT i rachunkowość zarządczą. Programy księgowe online w chmurze są również wbudowane w całą historię naszych usług, w tym zeznania podatkowe, rozliczenia w US, usługi płacowe i pomoc w zakresie automatycznej rejestracji.


Usługi kadrowo-płacowe, w tym pomoc w bieżacych przepisach dotyczącymi automatycznej rejestracji emerytalnej.

Prowadzimy dobrej jakości outsourcing płac online dla niewielkich i rozbudowanych firm. Nasze usługi w zakresie zarządzania płacami dokonują wszystkich potrzebnych zgłoszeń do urzędów podatkowych w Twoim imieniu oraz zapewniają odpowiednie dokumenty z wymogami dotyczącymi sprawozdawczości i korespondencji związanymi z [automatycznym logowaniem emerytalnym

Księgowość dla spółki komandytowej – Biuro Księgowe objaśnia

Księgowość dla spółki komandytowej – Biuro Księgowe objaśnia:

W formie prawnej spółki, jaką jest spółka komandytowa, obowiązkowe jest prowadzenie księgowości całkowitej. Oznacza to, że każda spółka komandytowa, musi prowadzić księgi rachunkowe. Pełna księgowość jest złożonym, bardzo precyzyjnymoraz sformalizowanym systemem ewidencjonowania działań gospodarczych. Służy do analizy ikontroli sytuacji firmy – tak w danym momencie, jak również w konkretnym okresie czasu. Pełna księgowość to nie tylko obliczanie podatku, ale generowanie pełnego obrazu finansów w danym przedsiębiorstwie. Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl


Przedsiębiorstwa, które prowadzą całkowitą księgowość, zobligowane są między innymi do modelu podwójnego zapisu – oznacza to, że każda operacja figurować musi na dwóch kontach bankowych. W praktyce każda złotówka (lecz nie tylko – także każda operacja bezgotówkowa),  która przechodzi przez firmę, jest rejestrowana. Regułyrejestrowania są dokładnie opisanemiędzy innymi w ustawach, dzięki temu wszystkie firmy korzystające z pełnej księgowości możemyłatwoporównywać ze sobą, gdyż wszystkie prowadzą swoją księgowość zgodnie z ustalonymi standardami. Musimy pamiętać, iż pełna księgowość to skomplikowany proces – stoi za nim przeważnie doświadczone biuro księgowe. 

Księgowość firm – Zobacz żebyś nie żałował – Powierz się profesjonalistom.

Księgowość spółek – Przeczytaj żebyś nie żałował – Zaufaj profesjonalistom.

Zapewniamyprofesjonalną księgowość spółki z o.o., w ramach której wykonujemyczynności związane z założeniem a takżeprowadzeniem ksiąg handlowych, rozwiązywaniem kwestii podatkowych, doradztwem księgowym i podatkowym, sporządzaniem dokumentacji oraz deklaracji podatkowych i wiele innych. Księgowość prowadzona w sposób profesjonalnyirzetelny to doskonały wybór, który pozwoliklientowi mieć pod kontrolą finanse własnego przedsiębiorstwa. Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/pomorskie

Nasze usługi księgowe dla firmdostępne są w trzechwariantach – SMART, STANDARD, PREMIUM. Dzięki temu księgowość dla firm zawsze jest odpowiedniodopasowana do potrzeb konkretngo przedsiębiorstwa. Zapraszamy do kontaktu – gdy poznamy Państwa potrzeby, dostosujemywariant, który najlepiej je spełni. Dzięki temu możesz liczyć na księgowość przedsiębiorstwa utrzymaną na doskonałym poziomie.


Na księgowość spółki z o.o. składają się następujące usługi oraz czynności:

Analiza umowy /statutu spółki przy jej założeniu,

Doradztwo przy zakładaniu spółki z o.o. (w tym, w szczególności podatkowe oraz rachunkowe),

Prowadzenie ksiąg handlowych spółek z o.o.,

Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

Obsługa płacowa iZUS (aktualna obsługa pracownicza),

Sporządzanie deklaracji podatkowych, w tym VAT, PIT, ZUS, VAT JPK,

Sprawozdawczość do urzędu statystycznego GUS oraz banków orazpozostałychorganów,

Przygotowywaniecyklicnychraportów finansowych (bilans, rachunek zysków oraz strat, dodatkowe informacje oraz objaśnienia, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych).

Proponujemytrzywarianty usług księgowych. Dodatkowe informacje o wariantach dostępne są na stronie BIURO RACHUNKOWE.

Świadczymy usługi księgowe i doradcze z dziedzinyaktualnej obsługi księgowej spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Spółkę z o.o.  da sięotworzyć już przy minimalnym kapitale zakładowym wynoszącym 5 tys. zł, jednak przed spisaniem umowy spółki powinniśmy przeanalizować kilka kwestii. Są to między innymi następującepytania: Spisać umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w systemie S 24 przez Internet czy udać się do notariusza? Czy jako wspólnik spółki z o.o. będę zobowiązany do opłacenia ZUS? Kiedy zgłosić spółkę do VAT? Jaki podatek dochodowy zapłacę? Jak obliczyćefektywność działalności? Te isporo innych wątpliwościprzybliży Ci nasz Zespół księgowy.

Prowadzenie księgowości w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – Sprawdź

Prowadzenie podatków w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – Sprawdź – Polecamy: https://znany-ksiegowy.pl/malopolskie

Wymóg prowadzenia całkowitej księgowości obejmuje każdego właściciela spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Każdy kto postanawia prowadzić działalnośćkonkretnie w tej formie prawnej, musi mieć świadomość, iż nie będzie miał możliwości rozliczać się w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR).


Spółka z o.o. nie wchodzi w skład grupy podmiotów, które posiadajątakąperspektywę. Księgowość w mniej skomplikowanej formie mogą prowadzić wszystkie osoby fizyczne, spółki jawne a także cywilne przez nie prowadzone, spółki partnerskie, które wykonują działalność gospodarczą, jak również osoby wykonujące działalność gospodarczą w oparciu o umowy agencyjne a także umowy zlecenia. Do grona tego zaliczają się równieżpewne osoby, które prowadzą wyjątkowe działy produkcji rolnej oraz osoby duchowne, które zrzekły się opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego.

Kompleksowa księgowość toprecyzyjnyi sformalizowany system ewidencji, za pomocą którego zdobywa się daneodnośnie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Zobowiązuje ona do ewidencjonowania każdego działania gospodarczego a także każdej, nawet najmniejszej kwoty pieniężnej, która przechodzi przez przedsiębiorstwo. Właściciel spółki z o.o. ma takżewymóg przygotowywania dokumentów, takich jak rachunek zysków oraz strat, bilans, dane dodatkowe i na ich podstawie spisywać sprawozdanie finansowe.Dokumenty te należy złożyćw odpowiednimterminiew odpowiednim co do siedziby firmy Urzędzie Skarbowym i Sądzie Rejestrowym.

Prowadzenie księgowości w spółce z o.o. to złożone obowiązki,zarówno te proste, jak i te o wiele trudniejsze. Jestmimo to pewne rozwiązanie w tej sytuacji, a mianowicie skorzystanie z usług biura księgowego. Decyzję tą musimy poprzeć złożoną analizą wszystkich biur, które oferują tego typu usługi. Niewątpliwe jednak jest to, iż biuro księgowe sprawnieoraz w pełnifachowo zajmie się każdym powierzonym wyzwaniem. Najtańsza księgowość w Polsce

Księga przychodów i rozchodów. Kiedy używać?

Księga przychodów i rozchodów. Kiedy stosować?

Rejestr przychodów i rozchodów to sposób rozliczania się z urzędem skarbowym w kwestii podatków przez właściciela firmy.

Czym jest rejestr przychodów i rozchodów?

KPiR to jedno z narzędzi księgowych, dzięki któremu prowadzić możnaefektywnąaktualną ewidencję księgową. Pozwala ona na księgowanie przychodów oraz wydatków ponoszonych przez przedsiębiorstwo. Cieszy się ona sporymzaufaniem, ponieważ jest to najprostszy sposób rozliczenia się z urzędem skarbowym. Polecamy: https://znany-ksiegowy.pl/slaskie

Do księgi przychodów oraz rozchodów wpisuje się pozycje takie jak przychody, zakupione towary handlowe a także materiały podstawowe, poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością, a także koszty prac badawczo-rozwojowych.


Rejestr przychodów i rozchodów nie zawiera informacji w kwestii zaliczek na rzecz dostawy albo sprzedaży towarów a także wykonania usługi. Z księgowego punktu widzenia nie jest to bowiem ciągle ani przychód, ani tym bardziej koszt jego uzyskania. Nie wpisuje się do niej także kosztów inwestycji jeszcze w czasie jej przebiegu. Prawidłowy moment na uzupełnienietychdanych pojawia się dopiero po zakończeniu inwestycji w formie odpisu amortyzacyjnego. Księga przychodów oraz rozchodów nie zawieratakżeinformacjina temat obrotu opakowaniami zwrotnymi. Są one wydawane za kaucją i jako takie nie stanowią przychodu. KPiR nie gromadziteżinformacjiw kwestii jednorazowej pomocy na rozpoczęcie prowadzenia firmy. Do takich dotacji należą m.in. te otrzymywaneze środków unijnych .

Księga przychodów i rozchodów – podstawowe zasady. Przeczytaj

Księga przychodów i rozchodów – główne zasady. Sprawdź

Księgę musimy prowadzić według szablonuprzedstawionego w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawiewypełniania KPiR .

Księgę da się prowadzić w dwojaki sposób-fizyczniea takżeelektronicznie.

Elektronicznametoda jest zdecydowanie mniej czasochłonna oraz bardziej estetyczna,pomimo toniesie ze sobą kolejne wymagania, które określa par. 31 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia KPIR.


-Określenie na piśmie drobiazgowej instrukcji obsługi programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia księgi;

-Stosowanie programu komputerowego zapewniającegonatychmiastowy wgląd w treść dokonywanych zapisów a również umożliwiającego wydrukowanie wszystkich danych w układzie chronologicznym, zgodnie z szablonem księgi;

-Zachowywanie zapisanych danych na cyfrowych nośnikach danych, w sposób chroniący je przed uszkodzeniemlub zniekształceniem, naruszeniem ustalonych regół ich przetwarzania tudzież ich modyfikacją w sposób niepowołany.

Podatnik prowadzący KPiR w wersji elektronicznej, zgodnie z wyżej wspomnianymiwarunkami nie ma obowiązku jej drukowania.

Za niewadliwąuznaje się księgę wypełnianą zgodnie z prawami rozporządzenia a także objaśnieniami do wzoru księgi.

Księgę uznaje się za rzetelną, jeśliwprowadzane w niej zapisy odzwierciedlają stanrzeczywisty. Polecamy: https://znany-ksiegowy.pl/malopolskie/biuro-rachunkowe-nowy-sacz

Zapisy w księdze dokonywane są w języku polskim, w walucie PLN w sposób sumienny,czytelnyi trwały, podparciem zapisów w księdze są dowody księgowe co wynika wprost z par. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia KPIR.

Zgodnie z par. 12 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawieprowadzenia KPIR dowód księgowy równieżpowinien być przygotowany w języku polskim , natomiast treść musi być pełna iklarowna, z dopuszczeniem powszechnie przyjętych skrótów. Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/malopolskie/biuro-rachunkowe-tarnow

Księga wraz z dowodami księgowymi musiznajdować się w miejscu wykonywanej działalności tudzież w siedzibiedziałalności, jeśli KPiR jest uzupełniana przez biuro rachunkowe to w miejscu prowadzenia lub przechowywania księgi przez to biuro.

Dodatkowo w przypadku biur rachunkowych istnieją pewne uproszczenia, o ile podatnik ma obowiązek dokonywać zapisów w podatkowej księdze przychodów oraz rozchodów: na bieżąco (tj. każdego dnia), to w przypadku biur rachunkowych ma być to uporządkowane w czasie zapewniającym terminowe rozliczenia z budżetem (tj. na zasadach określonych dla biur rachunkowych). Uproszczenie to mogą stosowaćtakże przedsiębiorstwa wielozakładowe.

TWOJA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW???

TWOJA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW???

WYPEŁNIANIE KPiR:

Rejestr przychodów i rozchodów to wielokrotnieduży problem dla przedsiębiorców. Właśnie dlatego, nasza oferta obejmuje również prowadzenie księgo przychodów a także rozchodów. Polecamy: https://znany-ksiegowy.pl

Księga przychodów i rozchodów – dla kogo jest obowiązkowy?

Rejestry przychodu i rozchodu zobligowane są uzupełniać między innymi osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą jak również spółki cywilne, jawne i partnerskie będące w posiadaniu osób fizycznych – pod warunkiem, że ich przychody netto z działalności nie przekroczyły równowartości 1,200 tys euro w przeliczeniu  złotówek. To najprostszy typ ewidencji, który stosowany jest w mniej złożonej księgowości. Księga przychodów i rozchodów umożliwia sprawdzić zobowiązania podatkowe konkretnej firmy. wybierając prowadzenie KPiR w naszym biurze księgowympowierzasz nam przygotowanie wszystkich ewidencji a także rozliczeń.

Rejestr przychodów i rozchodów:

Prowadzenie księgi przychodów oraz rozchodów stanowi jedynie wycinek naszej oferty, natomiast całkowity zakres usług księgowychobejmuje:

-Codzienneewidencjonowanie operacji gospodarczych,

-Przygotowywanie rocznych i wymaganych cyklicznie ewidencji, zestawień oraz deklaracji,

-Sporządzenia rozliczeń w zakresie podatku od towarów oraz usług; sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE,

-Sporządzanie rozliczeń w zakresie podatku VAT; sporządzanie deklaracji PIT-28, PIT-36, PIT-36L,

-Określanie wielkości zaliczek na podatek dochodowy oraz podatek VAT i wypełnienie w imieniu Klienta miesięcznych informacji podatkowych,

Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/podlaskie

Prowadzenie KPIR – kogo dotyczy ten wymóg?

Prowadzenie KPIR – kogo dotyczy ten wymóg?

Młodzibiznesmeni mogą zadawać pytanie czym w ogóle jest KPIR ?

Najprościej mówiąc KPiR służy do ewidencji przychodów prowadzonej działalnościjak również kosztów ich uzyskania. Należy więc w niej odznaczaćwszystkiezrobione zakupy, sprzedane towary tudzież usługi, jak również koszty związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.Detale dotyczące prowadzenia KPiR znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.


Wymóg prowadzenia KPIR: 

W oparciu o art. 24a ustawy o PIT osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, tudzież księgi rachunkowe. Polecamy Portal: https://znany-ksiegowy.pl

Podatnicy, których przychody nie przewyższają równowartości 2 000 000 EUR w złotówkach, mają możliwość prowadzenia ułatwionej księgowości w oparciu o KPiR.

Nie licząc powyższej grupy,obowiązekwypełniania KPiR mają:

-Armatorzy, zdefiniowani na podstawie ustawy o podatku tonażowym,

-Wykonujący działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia,

-Osoby duchowne, które same zrezygnowały z prawa do korzystania ze zryczałtowanego podatku dochodowego,

-Osoby trudniące się działami produkcji rolnej, jeżelizgłosząchęć prowadzenia księgi,

-Podatnicy prowadzący firmę badawczo-rozwojową.

Kogo obowiązek KPiR nie obejmuje?:

-Opłacających podatek dochodowy w formie zryczałtowanej, 

-Świadczącychjedynie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym, 

-Wykonujących zawód adwokata,jedynie w zespole adwokackim, 

-Dokonujących odpłatnego zbyciaskładowych majątkowych (po zamknięciudziałalności gospodarczej prowadzonej samodzielnietudzież otrzymanych w związku z likwidacją spółki nie będącą osobą prawną tudzież wystąpieniem z takiej spółki)

Zdarzają siętakże sytuacje w których podatnik może zostać zwolniony z wymogu prowadzenia KPIR:

Zwolnienie jest osiągalne w sytuacjach uzasadnionych wyjątkowymiokolicznościami o których mówi par.7 Rozporządzenia Ministra Finansów w kwestii prowadzenia KPIR, zwłaszcza takimi jak:

-Wykonywanie określonych typów działalności, ich zakresu  ze względu na wiek jak również stan zdrowia przedsiębiorcy.

Na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego może zwolnić go z wymoguprowadzenia KPIR. Wyżej wspomniany wniosek powinno się złożyć przynajmniej na miesiąc dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego zwolnienie miałoby być stosowane. W momencie rozpoczęcia wykonywania działalności lub powstaniaobowiązkuuzupełniania księgi w ciągu roku podatkowego, wniosek o zwolnienie powinien zostać złożony w czasie 14 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności lub powstania obowiązku prowadzenia. Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/pomorskie

CO TO JEST KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW??? – Sprawdź

CO TO JEST KPiR??? – Zobacz

PROWADZENIEKSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW:

Rejestr przychodów oraz rozchodów to częstoniemałyproblem dla przedsiębiorców. Toteż, nasza oferta to też prowadzenie księgi przychodów i rozchodów.

POLECAMY PORTAL: https://znany-ksiegowy.pl/

Księga przychodów oraz rozchodów – kto jest do niej zobligowany?

Księgi przychodu i rozchodu zobowiązane są prowadzić między innymi osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki cywilne, jawne i partnerskie będącewłasnością osób fizycznych – pod warunkiem, że ich przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 1.200.000 euro w przeliczeniu ze złotówek. To najprostszygatunek ewidencji, który stosowany jest w uproszczonej księgowości. Rejestr przychodów i rozchodów pozwalaustalić zobowiązania podatkowe danej firmy czy osoby. Decydując się na prowadzenie KPiR w naszym biurze rachunkowym zlecasz nam przygotowanie wszystkich ewidencji i rozliczeń.


Księga przychodów oraz rozchodów:

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów stanowi zaledwiewycinek naszej oferty, natomiastcałkowitywachlarz usług ASK-FINANCE zawiera:

-Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,

-Przygotowywanie rocznych oraz wymaganych okresowo ewidencji, zestawień jak również deklaracji,

-Przygotowywanie rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług; przygotowywanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE,

-Przygotowywanie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego; sporządzanie deklaracji PIT-28, PIT-36, PIT-36L,

-Określaniewielkości zaliczek na podatek dochodowy oraz podatek VAT iwypełnienie w imieniu Klienta miesięcznych deklaracji/informacji podatkowych,

-Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych oraz prawnych,razem z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,

-Sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych do GUS a także NBP,

-Sporządzanie deklaracji Intrastat,

-Sporzadzaniekoniecznych danych dla ubezpieczycieli a także danych dla wymogów dokumentacji cen transferowych,

-Reprezentowanie Klienta w czasie kontroli podatkowej,

-Doradztwo księgowe w dziedzinie obsługiwanej działalności gospodarczej.