Category Archives: Pozostałe

Ogólne informacje o oknach. Właściwości, cechy charakterystyczne stolarki okiennej

Księgowość firm – Zobacz żebyś nie żałował – Powierz się profesjonalistom.

Księgowość spółek – Przeczytaj żebyś nie żałował – Zaufaj profesjonalistom.

Zapewniamyprofesjonalną księgowość spółki z o.o., w ramach której wykonujemyczynności związane z założeniem a takżeprowadzeniem ksiąg handlowych, rozwiązywaniem kwestii podatkowych, doradztwem księgowym i podatkowym, sporządzaniem dokumentacji oraz deklaracji podatkowych i wiele innych. Księgowość prowadzona w sposób profesjonalnyirzetelny to doskonały wybór, który pozwoliklientowi mieć pod kontrolą finanse własnego przedsiębiorstwa. Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/pomorskie

Nasze usługi księgowe dla firmdostępne są w trzechwariantach – SMART, STANDARD, PREMIUM. Dzięki temu księgowość dla firm zawsze jest odpowiedniodopasowana do potrzeb konkretngo przedsiębiorstwa. Zapraszamy do kontaktu – gdy poznamy Państwa potrzeby, dostosujemywariant, który najlepiej je spełni. Dzięki temu możesz liczyć na księgowość przedsiębiorstwa utrzymaną na doskonałym poziomie.


Na księgowość spółki z o.o. składają się następujące usługi oraz czynności:

Analiza umowy /statutu spółki przy jej założeniu,

Doradztwo przy zakładaniu spółki z o.o. (w tym, w szczególności podatkowe oraz rachunkowe),

Prowadzenie ksiąg handlowych spółek z o.o.,

Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

Obsługa płacowa iZUS (aktualna obsługa pracownicza),

Sporządzanie deklaracji podatkowych, w tym VAT, PIT, ZUS, VAT JPK,

Sprawozdawczość do urzędu statystycznego GUS oraz banków orazpozostałychorganów,

Przygotowywaniecyklicnychraportów finansowych (bilans, rachunek zysków oraz strat, dodatkowe informacje oraz objaśnienia, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych).

Proponujemytrzywarianty usług księgowych. Dodatkowe informacje o wariantach dostępne są na stronie BIURO RACHUNKOWE.

Świadczymy usługi księgowe i doradcze z dziedzinyaktualnej obsługi księgowej spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Spółkę z o.o.  da sięotworzyć już przy minimalnym kapitale zakładowym wynoszącym 5 tys. zł, jednak przed spisaniem umowy spółki powinniśmy przeanalizować kilka kwestii. Są to między innymi następującepytania: Spisać umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w systemie S 24 przez Internet czy udać się do notariusza? Czy jako wspólnik spółki z o.o. będę zobowiązany do opłacenia ZUS? Kiedy zgłosić spółkę do VAT? Jaki podatek dochodowy zapłacę? Jak obliczyćefektywność działalności? Te isporo innych wątpliwościprzybliży Ci nasz Zespół księgowy.

Księga przychodów i rozchodów. Kiedy używać?

Księga przychodów i rozchodów. Kiedy stosować?

Rejestr przychodów i rozchodów to sposób rozliczania się z urzędem skarbowym w kwestii podatków przez właściciela firmy.

Czym jest rejestr przychodów i rozchodów?

KPiR to jedno z narzędzi księgowych, dzięki któremu prowadzić możnaefektywnąaktualną ewidencję księgową. Pozwala ona na księgowanie przychodów oraz wydatków ponoszonych przez przedsiębiorstwo. Cieszy się ona sporymzaufaniem, ponieważ jest to najprostszy sposób rozliczenia się z urzędem skarbowym. Polecamy: https://znany-ksiegowy.pl/slaskie

Do księgi przychodów oraz rozchodów wpisuje się pozycje takie jak przychody, zakupione towary handlowe a także materiały podstawowe, poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością, a także koszty prac badawczo-rozwojowych.


Rejestr przychodów i rozchodów nie zawiera informacji w kwestii zaliczek na rzecz dostawy albo sprzedaży towarów a także wykonania usługi. Z księgowego punktu widzenia nie jest to bowiem ciągle ani przychód, ani tym bardziej koszt jego uzyskania. Nie wpisuje się do niej także kosztów inwestycji jeszcze w czasie jej przebiegu. Prawidłowy moment na uzupełnienietychdanych pojawia się dopiero po zakończeniu inwestycji w formie odpisu amortyzacyjnego. Księga przychodów oraz rozchodów nie zawieratakżeinformacjina temat obrotu opakowaniami zwrotnymi. Są one wydawane za kaucją i jako takie nie stanowią przychodu. KPiR nie gromadziteżinformacjiw kwestii jednorazowej pomocy na rozpoczęcie prowadzenia firmy. Do takich dotacji należą m.in. te otrzymywaneze środków unijnych .

Prowadzenie KPIR – kogo dotyczy ten wymóg?

Prowadzenie KPIR – kogo dotyczy ten wymóg?

Młodzibiznesmeni mogą zadawać pytanie czym w ogóle jest KPIR ?

Najprościej mówiąc KPiR służy do ewidencji przychodów prowadzonej działalnościjak również kosztów ich uzyskania. Należy więc w niej odznaczaćwszystkiezrobione zakupy, sprzedane towary tudzież usługi, jak również koszty związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.Detale dotyczące prowadzenia KPiR znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.


Wymóg prowadzenia KPIR: 

W oparciu o art. 24a ustawy o PIT osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą, są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, tudzież księgi rachunkowe. Polecamy Portal: https://znany-ksiegowy.pl

Podatnicy, których przychody nie przewyższają równowartości 2 000 000 EUR w złotówkach, mają możliwość prowadzenia ułatwionej księgowości w oparciu o KPiR.

Nie licząc powyższej grupy,obowiązekwypełniania KPiR mają:

-Armatorzy, zdefiniowani na podstawie ustawy o podatku tonażowym,

-Wykonujący działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia,

-Osoby duchowne, które same zrezygnowały z prawa do korzystania ze zryczałtowanego podatku dochodowego,

-Osoby trudniące się działami produkcji rolnej, jeżelizgłosząchęć prowadzenia księgi,

-Podatnicy prowadzący firmę badawczo-rozwojową.

Kogo obowiązek KPiR nie obejmuje?:

-Opłacających podatek dochodowy w formie zryczałtowanej, 

-Świadczącychjedynie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym, 

-Wykonujących zawód adwokata,jedynie w zespole adwokackim, 

-Dokonujących odpłatnego zbyciaskładowych majątkowych (po zamknięciudziałalności gospodarczej prowadzonej samodzielnietudzież otrzymanych w związku z likwidacją spółki nie będącą osobą prawną tudzież wystąpieniem z takiej spółki)

Zdarzają siętakże sytuacje w których podatnik może zostać zwolniony z wymogu prowadzenia KPIR:

Zwolnienie jest osiągalne w sytuacjach uzasadnionych wyjątkowymiokolicznościami o których mówi par.7 Rozporządzenia Ministra Finansów w kwestii prowadzenia KPIR, zwłaszcza takimi jak:

-Wykonywanie określonych typów działalności, ich zakresu  ze względu na wiek jak również stan zdrowia przedsiębiorcy.

Na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego może zwolnić go z wymoguprowadzenia KPIR. Wyżej wspomniany wniosek powinno się złożyć przynajmniej na miesiąc dni przed rozpoczęciem miesiąca, od którego zwolnienie miałoby być stosowane. W momencie rozpoczęcia wykonywania działalności lub powstaniaobowiązkuuzupełniania księgi w ciągu roku podatkowego, wniosek o zwolnienie powinien zostać złożony w czasie 14 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności lub powstania obowiązku prowadzenia. Zobacz: https://znany-ksiegowy.pl/pomorskie

CO TO JEST KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW??? – Sprawdź

CO TO JEST KPiR??? – Zobacz

PROWADZENIEKSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW:

Rejestr przychodów oraz rozchodów to częstoniemałyproblem dla przedsiębiorców. Toteż, nasza oferta to też prowadzenie księgi przychodów i rozchodów.

POLECAMY PORTAL: https://znany-ksiegowy.pl/

Księga przychodów oraz rozchodów – kto jest do niej zobligowany?

Księgi przychodu i rozchodu zobowiązane są prowadzić między innymi osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki cywilne, jawne i partnerskie będącewłasnością osób fizycznych – pod warunkiem, że ich przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 1.200.000 euro w przeliczeniu ze złotówek. To najprostszygatunek ewidencji, który stosowany jest w uproszczonej księgowości. Rejestr przychodów i rozchodów pozwalaustalić zobowiązania podatkowe danej firmy czy osoby. Decydując się na prowadzenie KPiR w naszym biurze rachunkowym zlecasz nam przygotowanie wszystkich ewidencji i rozliczeń.


Księga przychodów oraz rozchodów:

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów stanowi zaledwiewycinek naszej oferty, natomiastcałkowitywachlarz usług ASK-FINANCE zawiera:

-Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,

-Przygotowywanie rocznych oraz wymaganych okresowo ewidencji, zestawień jak również deklaracji,

-Przygotowywanie rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług; przygotowywanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE,

-Przygotowywanie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego; sporządzanie deklaracji PIT-28, PIT-36, PIT-36L,

-Określaniewielkości zaliczek na podatek dochodowy oraz podatek VAT iwypełnienie w imieniu Klienta miesięcznych deklaracji/informacji podatkowych,

-Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych oraz prawnych,razem z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,

-Sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych do GUS a także NBP,

-Sporządzanie deklaracji Intrastat,

-Sporzadzaniekoniecznych danych dla ubezpieczycieli a także danych dla wymogów dokumentacji cen transferowych,

-Reprezentowanie Klienta w czasie kontroli podatkowej,

-Doradztwo księgowe w dziedzinie obsługiwanej działalności gospodarczej.

Wybór okien pod architekturę budynku. Sprawdź sam jak to zrobić.

Jedną z największych zalet okien z podwójnymi szybami jest to, że są one dostępne w wielu wykończeniach, rozmiarach, stylach oraz kolorach.br>

Architektura funkcjonalna to model architektoniczny, który identyfikuje funkcję systemu i ich interakcje. Opisuje, w jaki sposób funkcje będą współgrać wspólnie w celu wykonywania misji systemowych. Generalnie to więcej niż jedna architektura może spełniać wymagania. Zwykle każda architektura i jej zespół powiązanych przydzielonych wymagań posiadają różnorakie implikacje dotyczące wydatków, harmonogramu, efektywności i ryzyka. Architektura użytkowa służy do wspierania rozwoju testów funkcjonalnych oraz wydajnościowych. Obsługuje także opracowywanie, wraz z fizyczną architekturą, zadań weryfikacyjnych zdefiniowanych w celu weryfikacji wymagań funkcjonalnych, produktywnościowych i ograniczeń. System będzie posiadał funkcjonalną i fizyczną architekturę. Wybór stolarki okiennej pod styl domu. Sprawdź sam jak to zrobić.

Zobacz ceny okien w swoim mieście

Podczas etapu analizy funkcjonalnej i alokacji wymogi użytkowe określone na etapie analizy wymagań są rozkładane, a związane z nimi wymagania wydajnościowe na podfunkcje do tego stopnia, że można je jednoznacznie powiązać z segmentami systemu albo produktami składającymi się na projekt, który kształtuje się w finalny efekt. Wynik często nazywany jest architekturą funkcjonalną. 

Funkcjonalna architektura gwarantuje widok roboczy oprogramowania bez cech fizycznych ani strukturalnych. Wywodzi się z modelu operacyjnego tudzież biznesowego, na podstawie którego określono wymogi tyczące się oprogramowania. W najwyższej warstwie identyfikuje podstawowe funkcje oprogramowania, które oddziałują z zewnętrznymi bodźcami aby opisać reakcję oprogramowania na czynniki zewnętrzne. Podstawowe funkcje są rozkładane w celu zagwarantowania dodatkowych szczegółów tyczących się usług przetwarzania danych, które musi zapewnić oprogramowanie. Ponieważ architektura funkcjonalna jest złożona, powinno stale oceniać architekturę, aby upewnić się, że spełnia wymagania oprogramowania. Zbiór specyfikacji funkcjonalnych powinien być zgodny ze specyfikacjami wymagań oprogramowania oraz potrzebami a także oczekiwaniami interesariuszy. 

Porównaj ceny okien = http://twoje-okna.com/