CO TO JEST KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW??? – Sprawdź

CO TO JEST KPiR??? – Zobacz

PROWADZENIEKSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW:

Rejestr przychodów oraz rozchodów to częstoniemałyproblem dla przedsiębiorców. Toteż, nasza oferta to też prowadzenie księgi przychodów i rozchodów.

POLECAMY PORTAL: https://znany-ksiegowy.pl/

Księga przychodów oraz rozchodów – kto jest do niej zobligowany?

Księgi przychodu i rozchodu zobowiązane są prowadzić między innymi osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki cywilne, jawne i partnerskie będącewłasnością osób fizycznych – pod warunkiem, że ich przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 1.200.000 euro w przeliczeniu ze złotówek. To najprostszygatunek ewidencji, który stosowany jest w uproszczonej księgowości. Rejestr przychodów i rozchodów pozwalaustalić zobowiązania podatkowe danej firmy czy osoby. Decydując się na prowadzenie KPiR w naszym biurze rachunkowym zlecasz nam przygotowanie wszystkich ewidencji i rozliczeń.


Księga przychodów oraz rozchodów:

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów stanowi zaledwiewycinek naszej oferty, natomiastcałkowitywachlarz usług ASK-FINANCE zawiera:

-Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,

-Przygotowywanie rocznych oraz wymaganych okresowo ewidencji, zestawień jak również deklaracji,

-Przygotowywanie rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług; przygotowywanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE,

-Przygotowywanie rozliczeń w zakresie podatku dochodowego; sporządzanie deklaracji PIT-28, PIT-36, PIT-36L,

-Określaniewielkości zaliczek na podatek dochodowy oraz podatek VAT iwypełnienie w imieniu Klienta miesięcznych deklaracji/informacji podatkowych,

-Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych oraz prawnych,razem z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,

-Sporządzanie sprawozdań dla celów statystycznych do GUS a także NBP,

-Sporządzanie deklaracji Intrastat,

-Sporzadzaniekoniecznych danych dla ubezpieczycieli a także danych dla wymogów dokumentacji cen transferowych,

-Reprezentowanie Klienta w czasie kontroli podatkowej,

-Doradztwo księgowe w dziedzinie obsługiwanej działalności gospodarczej.